Inschrijven

Met ingang van 25 mei 2018 handhaaft de autoriteit Peroonsgegevens (AP), de nederlandse privacy toezichthouder, de nieuwe privacywet AVG
‘Ledenorganisaties, verenigingen, stichtingen, sportclubs, alle vormen van verenigingen, groot en klein moeten aan de AVG voldoen.De nieuwe wet verwacht van verenigingen om veel stappen te ondernemen, alles omtrent privacy uitzoeken, regelen en vastleggen. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert en kan hoge boetes opleggen.
Ook onze vereniging moet hieraan voldoen.
Er wordt dan ook al hard gewerkt om aan deze nieuwe wet te voldoen.

AVG verklaring

Hieropvolgend de AVG-wetgeving verklaring:

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat MVCSUNFLYERS het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. MVCSUNFLYERS verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert
de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te
maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die MVCSUNFLYERS heeft doorlopen om te voldoen
aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet
van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is.
Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie.
MVCSUNFLYERS begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten
controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft
MVCSUNFLYERS kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en
geweten aan de wet te voldoen.

Het bestuur

Vorige pagina